#

"lại bắc hải đăng" - MC Lại Văn Sâm lần đầu tiên phỏng vấn với con trai, tiết lộ tuổi thơ