"kpop" - 2 ‘trùm cuối’ lật đổ đế chế Burning Sun: Người trà trộn tìm manh mối đã tự kết liễu, người còn lại mới đáng gờm

2 ‘trùm cuối’ lật đổ đế chế Burning Sun: Người trà trộn tìm manh mối đã tự kết liễu, người còn lại mới đáng gờm

hôm qua
Để đưa vụ Burning Sun ra ánh sáng, vạch mặt Seungri và nhóm bạn, rất nhiều người đã phải đồng lòng hợp sức. Đặc biệt trong đó có 2 người phụ nữ, 1 người trong số họ là idol đã qua đời năm 2019.