#

"khổng tú quỳnh" - Ninh Dương Lan Ngọc bị Khổng Tú Quỳnh lấn át khi diện váy ngắn đu trend nhảy múa