#

"khánh thi" - Sao 29/10: Leon – Lisa dự tiệc Halloween, Sơn Tùng – Hải Tú cùng xuất hiện