#

"jisoo" - Sao 26/5: Hòa Minzy cùng con trai đi du lịch; Jisoo (BLACKPINK) tiếp tục lập kỳ tích