#

"hoàng touliver" - Hoàng Touliver 'cằn nhằn' khi Tóc Tiên mặc đồ 'thiếu vải'