#

"hiền hồ" - Sau làn sóng tẩy chay dữ dội, tình trạng Hiền Hồ hiện tại ra sao?