#

"faceid" - iOS 15.4 cho phép người dùng iPhone mở khoá FaceID khi đeo khẩu trang, không cần Apple Watch