"đặng thùy trang" - Bà Đặng Thùy Trang phủ nhận tin Thùy Tiên thắng kiện

Bà Đặng Thùy Trang phủ nhận tin Thùy Tiên thắng kiện

9 tháng trước
Trong khi báo chí liên tục đưa tin Thùy Tiên thắng kiện thì bà Đặng Thùy Trang lại lên tiếng trực tiếp phủ nhận điều này.