"cccd gan chip" - Chứng minh nhân dân sẽ chính thức bị ‘khai tử’ khi nào? Người dân ai cũng phải nắm chắc điều này

Chứng minh nhân dân sẽ chính thức bị ‘khai tử’ khi nào? Người dân ai cũng phải nắm chắc điều này

4 tuần trước
Chứng minh nhân dân sẽ không còn giá trị sử dụng lâu dài như trước. Sắp tới đây người dân sẽ phải đổi sang dùng Căn cước công dân gắn chíp thay cho chứng minh nhân dân.