#

"cải lương" - MC Đại nghĩa 2 lần từ chối lời mời của NSƯT Kim Tử Long, lý do là gì?