"cá sấu" - Loại động vật tự ăn phân của mình, ngay cả cá sấu cũng thèm thuồng!

Loại động vật tự ăn phân của mình, ngay cả cá sấu cũng thèm thuồng!

2 tháng trước
Capybara (chuột lang nước) là một sinh vật bình tĩnh đến mức nực cười . Dù có ở cạnh ai, dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn thờ ơ, không bận tâm đến bất kỳ điều gì.