#

"bigbang" - Sau CL, rộ tin thủ lĩnh của BIGBANG G Dragon sẽ về Việt Nam trong năm nay