"biển số định danh" - Sang năm 2024, công dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt không?