Đời sống

Sang năm 2024, công dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt không?

Sang năm 2024, công dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt không?

Hiện nay, biển số xe định danh là cụm từ phổ biến với người dân Việt Nam. Biển số xe định danh được hiểu là biển số được cấp, quản lý theo mã định danh của chủ xe, với các ký hiệu, seri biển số, kích thước chữ và số, màu biển số theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

bien-so-xe-dinh-danh-1

Khác với biển số xe thông thường, biển số xe định danh sẽ theo các tổ chức, cá nhân đến suốt đời, dù có thay đổi phương tiện. Việc này nhằm hỗ trợ quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện, chủ phương tiện dễ dàng hơn trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thông tư 24 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8, nhưng đến nay không phải phương tiện nào cũng đã đổi sang biển số xe định danh. Vậy sang năm 2024, những công dân chưa đổi sang dùng biển số xe định danh có bị phạt hay không?

Đến hiện tại chưa có quy định về việc xử phạt các phương tiện không sử dụng biển số xe định danh.

bien-so-xe-dinh-danh-2

Thực tế thì biển số định danh sẽ mặc định theo dạng biển 05 số. Nếu phương tiện đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8 nhưng chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe. Dù Thông tư 24 có hiệu lực, xe 03, 04 số vẫn sẽ lưu thông bình thường, nhưng muốn cấp biển số định danh thì cần làm thủ tục thu hồi biển 03, 04 số rồi cấp đổi sang biển 05 số.

 

Nguồn gốc nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào nguyên thủ, giữa hàng vạn con số, tại sao chỉ số 21 được chọn?

Nghi lễ bắn 21 phát đại bác là nghi lễ chào mừng cao nhất dành cho người đứng đầu một đất nước. Nhưng tại sao lại là con số 21 thì chưa chắc ai cũng biết.