"biển định danh" - Sang năm 2024, công dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt không?

Sang năm 2024, công dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt không?

2 tháng trước
Theo quy định về biển số xe định danh, liệu đến năm 2024, những người dân chưa đổi biển số xe cũ sang biển số xe định danh có bị phạt hay không?