Đời sống

Từ ngày 15/8, người có xe máy cần nắm rõ những chính sách mới sau nếu không muốn bị mất quyền lợi

Từ ngày 15/8, người có xe máy cần nắm rõ những chính sách mới sau nếu không muốn bị mất quyền lợi

Từ ngày 15/8/2023, nhiều chính sách liên quan đến xe máy sẽ chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu và điều khiển xe máy. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

Được đăng ký, cấp biển số xe máy tại nơi tạm trú

Thông tư 24/2023/TT-BCA (Thông tư 24) do Bộ Công an ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/8, trong đó có quy định về việc đăng kí, cấp biển số tại nơi tạm trú. Cụ thể, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Do đó, người mua xe máy có thể thực hiện đăng ký xe tại nơi tạm trú thay vì phải về tận nơi thường trú như trước đây.

tu-ngay-15-8-2023-ban-xe-phai-giu-lai-giay-dang-ky-va-bien-so-xe-dang-ky1-1690531732-457-width740height484-1690903229-35-width740height484

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định. Xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15.8.2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số xe đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

1690434455-596149224-nh-ng-chinh-sach-m-i-n-i-b-t-co-hi-u-l-c-trong-thang-8-2023

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Vì vậy, nếu người dân bán lại xe thì biển số định danh vẫn thuộc sở hữu của họ, biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe mua xe mới. Người sở hữu nhiều xe sẽ được cấp số lượng biển số định danh tương ứng với số xe sở hữu và hiện chưa có quy định tối đa.

Chưa giải quyết đăng kí xe nếu người vi phạm giao thông không chấp hành quyết định xử phạt

Theo đó, Khoản 15 Điều 3 Thông tư 24 quy định: "Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe; sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của Thông tư này."

rut-chia-khoa-xe-nguoi-vi-pham

Hiện nay, khá nhiều người đi xe máy vi phạm giao thông bị lực lượng chức năng tạm giữ xe thường lựa chọn "bỏ" luôn xe không đóng phạt, và mua xe mới. Tuy nhiên, với việc Thông tư 24 có hiệu lực từ 15/8 tới thì những người vi phạm giao thông sẽ buộc phải chấp hành các quyết định xử phạt thì mới có thể đăng ký cho xe mới của mình.

 

Từ 2/8 tới, tài khoản định danh điện tử mức 2 VNEID sẽ được chấp nhận khi làm thủ tục tại sân bay

Từ 2/8, ai chưa làm tài khoản định danh điện tử mức 2 VNEID có thể sẽ chịu 'thiệt' khi làm thủ tục ở sân bay vì những tiện lợi mà phương pháp này mang lại.