Đời sống

8 đối tượng bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ giữa tháng 8/2023, biển số định danh là gì?

8 đối tượng bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ giữa tháng 8/2023, biển số định danh là gì?

Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành nói rõ về việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Trong đó nêu ra 8 trường hợp bắt buộc thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

bien-so-xe-3-1689836813.jpg
 
  • Trường hợp 1: Xe hỏng, không sử dụng được và bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.
  • Trường hợp 2: Xe hết hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp 3: Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.
  • Trường hợp 4: Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc bị tiêu huỷ.
  • Trường hợp 5: Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng đến Việt Nam.
  • Trường hợp 6: Xe làm thủ tục đăng ký sang tên hoặc di chuyển.
  • Trường hợp 7: Xe tháo máy, tháo khung để đăng ký cho xe khác.
  • Trường hợp 8: Xe đã đăng ký nhưng sau đó phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về số máy, số khung bị cắt, hàn, đục đẽo, tẩy xoá hay cấp biển số không đúng theo quy trình, quy định của nhà nước.
bien-so-xe-2-1689836813.jpg
 

Cũng trong thông tư có khái niệm mới, khiến nhiều người thắc mắc là biển số xe định danh. Vậy nó là gì? Mỗi người được sở hữu bao nhiêu biển số xe định danh?

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, kích thước chữ và số, seri biển số, màu biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA. Khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định rõ về chuyện cấp, quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe như sau:

Với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

bien-so-xe-1-1689836813.jpg
 

Nhiều người vẫn nghĩ biển số định danh sẽ có dãy số giống số định danh cá nhân của chủ xe. Tuy nhiên, thực tế thì biển số định danh chỉ được cấp, quản lý theo mã định danh của chủ xe mà thôi. Sự thay đổi ở đây là phương thức quản lý, chứ thực tế biển số vẫn sẽ như hiện tại.

Trong trường hợp một người sở hữu nhiều xe cũng không cần lo lắng, bởi tất cả xe đó đều sẽ được gắn với mã định danh của chủ xe, dù là bao nhiêu biển số.

 

8 nghề lương cao nhất Việt Nam hiện nay: Số 1 làm 1 tháng bằng cả năm của người khác, bất ngờ số 5

Xét về mức lương, đây là những nghề nghiệp có thu nhập cao nhất Việt Nam hiện nay. Tất cả đều là lương 8, 9 chữ số mỗi tháng.