#

"bệnh nhân số 17" - Thúy Diễm xấu hổ, Nathan Lee chửi thẳng mặt chị em bệnh nhân số 17 vì thái độ vô ơn