#

"bão noru" - Thủy Tiên khoe ảnh tới miền Trung, tích cực làm từ thiện sau bão Noru