"bao chửng" - Bí ẩn về Ngự trát tam đao của Bao Thanh Thiên dùng để xử trảm phạm nhân từ hoàng tộc tới dân thường