#

"báo cand" - Báo CAND nhắc thẳng tên Sơn Tùng M-TP, nói rõ sai lầm trong MV mới có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng