#

"anh tú" - Anh Tú - Diệu Nhi độc lập tài chính: 'Tôi nghĩ trong túi không có đồng nào cũng không hay'