Giải trí

Lưu Bị yếu hơn Tôn Quân, Tào Tháo rất nhiều, vì sao Gia Cát Lượng lại chọn theo phe Lưu Bị?

Lưu Bị yếu hơn Tôn Quân, Tào Tháo rất nhiều, vì sao Gia Cát Lượng lại chọn theo phe Lưu Bị?

Lúc đầu Tôn Quyền và Tào Tháo đều mạnh hơn Lưu Bị, vậy tại sao Gia Cát Lượng lại chọn Lưu Bị? Gia Cát Lượng đã nghĩ gì?

Gia Cát Lượng có thể nói là người có năng lực nhất trong toàn bộ thời Tam Quốc, khi còn trẻ đã gây chấn động toàn học viện khi theo học ông Thủy Cảnh, ông Thủy Cảnh tin rằng Gia Cát Lượng sẽ có thể ổn định được thế sự sau này, không chỉ phong cho hắn danh hiệu "Ngô Long" mà còn thường xuyên giúp đỡ Gia Cát Lượng, giới thiệu ông cho các hoàng tử.

Mặc dù sau này Lưu Bưu và Lưu Chương đã đưa cơ hội cho Gia Cát Lượng nhưng họ lần lượt bị Gia Cát Lượng từ chối. Nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng không muốn làm quan, nhưng Gia Cát Lượng thường so sánh mình với Quan Trung, Lê Nghị, đồng thời tiết lộ rằng mình không muốn trở thành quan. Cho đến năm 207 sau Công nguyên, Lưu Bị, người mang tước hiệu Tả tướng quân nhưng không có lãnh thổ và quân đội, đã đến thăm nhà tranh mời Gia Cát Lượng ra ngoài, khi mọi người không mấy lạc quan thì đã thành công mời Gia Cát Lượng ra khỏi núi, còn Lưu Bị cũng mở ra khoảng thời gian hoàng kim của mình. Nhiều người không hiểu lúc đó phe Tào Tháo, Tôn Quân rõ ràng lớn hơn Lưu Bị, tại sao Gia Cát Lượng lại chọn phe Lưu Bị? Điều này gợi lên những ý tưởng và kế hoạch của Gia Cát Lượng.

8bdc5b3cbfc7491f9fe6e82f1d1d45be-1709027810.jpg
 

Phe của Tào Tháo không phù hợp với sự phát triển của Gia Cát Lượng

Tào Tháo khi đó là 1 gã khổng lồ ở thời đại đó, nhưng sự bành trướng của Tào Tháo đi kèm với rất nhiều cảnh đổ máu. Khi Tào Tháo đánh Từ Châu, quân lương không có nên ra lệnh cho quân đốt, giết, cướp bóc ở Từ Châu, mỗi lần chiếm được một thành nào đó, hắn luôn lấy đi tiền bạc và lương thực của dân, dẫn đến cái chết bi thảm của đông đảo binh lính và dân thường ở Từ Châu. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tào Tháo lợi dụng tình hình tấn công Thanh Châu, may mắn thay, các thế lực địa phương ở Thanh Châu đã ngăn chặn hành động tàn bạo của Tào Tháo, nhưng nhiều người ở Thanh Châu cũng bị giết. Gia Cát Lượng sinh ra ở Lang Gia, Thanh Châu, Tào Tháo từng có hành vi bạo lực với quê hương, Gia Cát Lượng không thể dung thứ.

Phe Lưu Bị là nền tảng lý tưởng

iex-cdncom-chatluongvacuocsongvn-files-content-2023-09-12-gc-3-1526-1709027815.jpg
 

Bởi Lưu Bị là 1 thành viên gia tộc nhà Hán, đại diện cho quan chức Đông Hán, đây là sự đúng đắn về mặt chính trị đối với các học giả Nho giáo đương thời. Hơn nữa, bản thân Lưu Bị cũng không phải là người tầm thường, Gia Cát Lượng tuy kém Lưu Bị một thế hệ nhưng đã nghe nói đến việc làm của ông từ lâu, tư tưởng của Lưu Bị cũng như lý tưởng của ông đều được Gia Cát Lượng thừa nhận.

Một điều nữa là phạm vi ảnh hưởng thời đó của Lưu Bị là ở Kinh Châu, nơi này không liên quan đến những nỗ lực của Lưu Bị kể từ năm 200 sau Công nguyên. Khi đó, Lưu Bị tuy mới đến Kinh Châu, chưa có binh lực, quyền lực nhưng đã rất nổi tiếng, hơn nữa Kinh Châu thiếu tướng giỏi chinh phục và chiến đấu, phía đông đối mặt với mối đe dọa của Tôn Quyền, còn phía bắc thì lo Tào Tháo có thể xâm chiếm miền nam bất cứ lúc nào, Lưu Bưu cần gấp một vị tướng tài giỏi để trấn giữ phía bắc Kinh Châu, Lưu Bị đã được chọn theo cách này.

iex-cdncom-chatluongvacuocsongvn-files-content-2023-09-12-gc-2-1526-1709027812.jpeg
 

Điều cuối cùng là Lưu Bị sẵn sàng trao đủ quyền lực cho Gia Cát Lượng và cho ông ta một nền tảng để thể hiện hết tài năng của mình. Điều này liên quan đến tính cách của Lưu Bị và tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Lưu Bị phải đối mặt khi đó. Lưu Bị trước đây không hiểu tầm quan trọng của một cố vấn đắc lực, nhưng ông đã thay đổi quyết định sau khi gặp Từ Thục. Từ Thục vốn đã là thần tượng trong mắt Lưu Bị, Từ Thụ nói tài năng của Gia Cát Lượng gấp ngàn lần hắn, Lưu Bị không thể ấn tượng hơn về điều này. Gia Cát Lượng chỉ cần một bệ phóng như Lưu Bị, hào phóng, có thể phát huy hết tài năng của mình, đó không phải là sự lựa chọn của Gia Cát Lượng mà là sự ‘mai mối’ của thời đại.