#

"xiaomi 12s ultra" - Các Bài viết về xiaomi 12s ultra

Xiaomi 12S Ultra ẩn chứa 3 con chip mà nhà sản xuất không muốn người dùng biết

Xiaomi 12S Ultra ẩn chứa 3 con chip mà nhà sản xuất không muốn người dùng biết

(Techz.vn) Giới công nghệ gần đây đã xôn xao khi khám phá ra rằng, Xiaomi không hề cho người dùng biết về ba con chip mà hãng bí mật trang bị trên Xiaomi 12S Ultra.