"vneid" - Người dùng VNeID muốn làm thường trú, tạm trú phải đặc biệt chú ý chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024

Người dùng VNeID muốn làm thường trú, tạm trú phải đặc biệt chú ý chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024

2 tháng trước
Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Trong đó, người dùng VNeID nên chú ý đến luật cư trú. Đây là quyền lợi mà ai cũng nên nắm rõ.