Đời sống

Người dùng VNeID muốn làm thường trú, tạm trú phải đặc biệt chú ý chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024

Người dùng VNeID muốn làm thường trú, tạm trú phải đặc biệt chú ý chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024

 

 

 

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Trong đó, người dùng VNeID nên chú ý đến luật cư trú. Đây là quyền lợi mà ai cũng nên nắm rõ.

Bộ Công an vừa qua đã ban hành Thông tư 66/2023 sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024. Trong đó, điểm gây chú ý nhất là hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) qua ứng dụng VNeID, hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định.

dang-ky-tam-tru-thuong-tru-3

Cụ thể, Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực từ 1/1/2024, sửa đổi Điều 3 tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục về cư trú của Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú.

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú sẽ được thực hiện dưới các hình thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú;

- Trực tuyến qua cổng dịch vụ công;

- Ứng dụng VNeID;

- Dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

dang-ky-tam-tru-thuong-tru-4

Nói cách khác, từ 1/1/2024, người dân có thể thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNeID. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú qua ứng dụng VNeID được triển khai thực hiện khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quyết định.

dang-ky-tam-tru-thuong-tru-1-PNG2

Tương tự, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 66/2023/TT-BCA cũng nêu rõ, thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận qua các hình thức dưới đây:

a) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú;

b) Điện thoại, đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

c) Hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

d) Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương;

đ) Qua ứng dụng VNeID và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, quá trình đăng ký thường trú, tạm trú qua VNeID cần lưu ý một số vấn đề theo quy định  ở Khoản 1 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi Điều 3 Thông tư 55/2021/TT-BCA.