"trương phi" - Mở mộ Trương Phi, giới chuyên gia sững người phát hiện sự thật bị Tam Quốc Diễn Nghĩa che giấu bấy lâu

Mở mộ Trương Phi, giới chuyên gia sững người phát hiện sự thật bị Tam Quốc Diễn Nghĩa che giấu bấy lâu

3 tháng trước
Khi khai quật lăng mộ của Trương Phi, các chuyên gia phát hiện ra con người thật của vị tướng này khác hẳn với hình tượng trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là Tam Quốc Diễn Nghĩa.