"trương mỹ lan" - Bí ẩn 11 chiếc đồng hồ của Trương Huệ Vân trong vụ Vạn Thịnh Phát, bất ngờ tài sản bị phong tỏa của vợ Thanh Bùi

Bí ẩn 11 chiếc đồng hồ của Trương Huệ Vân trong vụ Vạn Thịnh Phát, bất ngờ tài sản bị phong tỏa của vợ Thanh Bùi

2 tuần trước
1 tài khoản thanh toán của Trương Huệ Vân ở HSBC đã bị phong tỏa. Số dư trong đó là bao nhiêu? Ngoài ra, vợ nghệ sĩ Thanh Bùi còn bị thu giữ 11 chiếc đồng hồ, 13 chiếc điện thoại để phục vụ điều tra.