#

"tình cũ công vinh" - Sao 20/9: Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội mời luật sư xử lý Hồng Đăng, Trấn Thành lộ bí mật giấu kín