#

"tiền từ thiện" - Sau khi Bộ Công an thông tin, phía Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng, ẩn ý nhắc đến nữ CEO