#

"thủy tiên từ thiện" - Thủy Tiên bức xúc đáp trả khi bị dân mạng mỉa mai chuyện từ thiện, có quá nhạy cảm hay không?