"thần dược" - Loại thần dược duy nhất trong Tây Du Ký mà Tôn Ngộ Không ‘thà chết không ăn’, nghĩ đến là sợ