#

"sao hàn" - Song Hye Kyo lộ ngoại hình ‘già nua’, khác hẳn với với ảnh mặt mộc tự đăng