#

"quyền linh ngọc lan" - Sau 3 năm ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan nói rõ về chuyện 'đi bước nữa', vén màn cuộc sống hiện tại