"quốc gia" - Quốc gia nào ở Đông Nam Á in toàn bộ lời quốc ca lên tờ tiền có mệnh giá cao nhất?

Quốc gia nào ở Đông Nam Á in toàn bộ lời quốc ca lên tờ tiền có mệnh giá cao nhất?

1 tuần trước
Tiền tệ đóng một vai trò quan trọng khi bạn đi du lịch nước ngoài. Đồng tiền của mỗi quốc gia lại có những đặc biệt riêng, khiến nhiều người thích thú khi tìm hiểu. Liệu bạn có biết rằng, có một quốc gia trên thế giới sử dụng đồng tiền có in quốc ca?