"quang hà" - Thương Tín hát đám cưới được 5 triệu, nhìn tới thù lao của Lệ Quyên - Quang Hà mà choáng