#

"quản lý cũ phi nhung" - Hồ Văn Cường nhận được bó hoa bằng tiền của khán giả nước ngoài