"PR" - [Tin đồn] BlackBerry App World 3.1 hỗ trợ Wi-Fi, tặng và xin ứng dụng

[Tin đồn] BlackBerry App World 3.1 hỗ trợ Wi-Fi, tặng và xin ứng dụng

55 năm trước
Trước đây người dùng BlackBerry sẽ không thể tải ứng dụng từ App World nếu chỉ dùng mỗi kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, theo một tin đồn được trang [email protected] đăng tải thì App World phiên bản 3.1 sắp ra mắt sẽ cho phép người dùng tải ứng dụng từ App World ngay cả khi chỉ có Wi-Fi, kèm theo đó là chức năng tặng ứng dụng (Gift) và chức năng đề nghị người khác tặng ứng dụng cho mình