#

"phòng chống covid-19" - Không chỉ có hãng bia Corona, Toyota cũng có một mẫu xe quen thuộc mang tên con virus này