#

"phi nhung" - Hồ Văn Cường làm điều chưa từng làm trên sân khấu, thái độ của khán giả ra sao?