#

"ông đặng lê nguyên vũ" - Câu nói của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sốt trở lại giữa ồn ào của bà Phương Hằng