#

"nsưt thoại mỹ" - NSƯT Thoại Mỹ nói gì khi không được xét tặng danh hiệu NSND