#

"nsut ngọc đáng" - Chuyển hết 1 tỷ tiền phúng điếu cho con trai cố NS Ngọc Đáng, nhóm nghệ sĩ yêu cầu xin lỗi vì oan ức