#

"ngọc trinh mua đất" - Ngọc Trinh tuyên bố 'xanh rờn' khi bị tố 'nổ' vụ mua 11ha đất