#

"nghệ sĩ vũ linh" - Gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh xác nhận sẽ tu sửa lại phần hư hỏng ngôi mộ của NS Thanh Kim Huệ