#

"nam mc quyền linh" - CĐM cảm kích khi MC Quyền Linh bỏ tiền túi 'cứu giúp' người nghèo, Hoài Linh lại bị mang ra so sánh