#

"mxh" - Chỉ một hành động, Noo Phước Thịnh ‘để lộ’ con người thật của mình