#

"Minh Nhưa" - 'Ông bố quốc dân' của Minh Nhựa có hành động cực tình cảm hậu lì xì con trai 1 tỷ đồng