#

"minh béo" - Ồn ào vào vai Đức Phật chưa lắng xuống, Minh Béo lại tiếp tục gây phẫn nộ